Tijdelijke lesstop. Data nieuwe lessen wordt nog bekend gemaakt.


Kosten

Cursus Salsa 8 lessen €85
Cursus Bachata 6 lessen €75
Cursus Kizomba 6 lessen €75
Korte cursus van 4 uur €50

Kosten Salsa lessen

Een reguliere cursus Salsa van 8 lessen kost €85, geen inschrijfkosten!

Het cursusgeld dient in zijn geheel vooraf te worden betaald, ook bij later instromen of eerder beëindigen van de cursus. Gemiste lessen kunnen evt in het lopende lesblok op een andere dag/tijd worden ingehaald, indien plaats.

Les gemist?

Heb je een les gemist? Dan kan je een les inhalen. Let wel: alleen als er plaats is, en binnen het cursusblok
 waarvoor je ingeschreven staat. Inhaallessen meenemen naar het volgende lesblok is niet mogelijk. Wanneer een cursus alleen op 1 dag gegeven wordt, en inhalen daardoor niet mogelijk is, kan er wel een les worden ‘opgemaakt’ in een ander (lager) niveau dan je eigen cursus.

Korting

Meerder salsacursussen volgen met korting? Maar liefst 20 euro korting als je een 2e salsacursus volgt in de zelfde periode (bijv als je 2x per week salsalessen wilt volgen). Korting geldt alleen voor de reguliere 8-weekse salsacursussen, en niet voor spoedcursussen, bootcamps of workshops.

Niveau bepalen

Heb je al danservaring en wil je instromen in een van onze cursussen?
Kom dan eerst even langs om je niveau te laten bepalen, voordat je kan inschrijven.
Niveau bepalen kan tijdens een van onze salsafeesten, vraag gewoon even naar Andre & Tonka
Let wel: niveau bepalen kan alleen vooraf aan de cursus, niet op de 1e les.

Cursussen

Onze salsacursussen starten in januari, september en april.
Daarnaast spoedcursussen, bootcamps en workshops in juli/aug en in december.
Bachata en Kizombalessen worden gegeven in korte series van 4 of 6 lessen.

Leslokatie

- Danshuis Haarlem, Klein Heiligland 84, Haarlem

Niveau's:

In het 1e jaar is de 1a de beginnerscursus. Deze wordt opgevolgd door 1b en 1c.
Het 2e jaar (Intermediate) bestaat uit niveau 2a, 2b en 2c.
Het derde jaar is niveau 3a, 3b, 3c(Advanced) en het vierde jaar 4 en daarna 5 Masterclass.

Met Danspartner

Salsadansen doe je samen, daarom heeft iedere deelnemer in de les een danspartner nodig.
Als je je met danspartner inschrijft, hoor je meteen of er in het lesuur naar keuze plaats is.
Na betaling is je inschrijving definitief.

Zonder Danspartner

Je kan je ook zonder danspartner inschrijven. Omdat we natuurlijk wel de verhouding heren/dames binnen de cursus willen bewaken, schrijven we iedere ‚single’ onder voorbehoud in. Dames zonder mannelijke danspartner en heren zonder vrouwelijke danspartner, plaatsen we eerst op een wachtlijst.
We houden je op de hoogte zodra je kan gaan deelnemen.

Special Classes

Regelmatig worden er special classes georganiseerd, zoals techniek, ladies-, mens- en partnerstyling, "on2" en workshops. Wil je hiervan op de hoogte gehouden worden, geef je dan op voor onze nieuwsbrief.

AVG privacy verklaring

De Stichting Alma Latina en Salsamotion respecteren de privacy van al haar leden/begunstigers en de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de door u verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

De stichting is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites die via een link met deze website bereikbaar zijn. U kunt het privacybeleid van die andere sites raadplegen door hun privacyverklaringen aan te klikken.

Verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie
Als u zich aanmeldt als lid of begunstiger van onze vereniging vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in onze administratie en worden gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren en u te kunnen informeren over onze bijeenkomsten en activiteiten.

Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden om u door middel van nieuwsbrieven of anderszins te informeren. Uw e-mailadres zal daarvoor alleen gebruikt worden als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van die informatie altijd stopzetten op de in de mailings aangegeven methode (opt-out).

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door de stichting. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden tenzij wij daartoe verplicht zijn door de wet of een rechterlijke uitspraak, als u toestemming hebt gegeven voor die verstrekking of de verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en onze stichting.

U heeft altijd de mogelijkheid uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te laten verwijderen. U kunt daartoe een verzoek doen via secretariaat@salsamotion.nl

De vereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor zij in de administratie zijn opgenomen en gebruikt. Uw persoonsgegevens zullen uiterlijk een jaar na beëindiging van uw lidmaatschap van de stichting uit de administratie worden verwijderd.

Inschrijfformulier cursussen Salsa Haarlem & Salsa Zandvoort

Naam: Voornaam:
Adres: Postcode:
Woonplaats:

06 nummer.:

       
Geslacht:
       
geb.datum E-mail adres:
Naam partner:    
E-mail partner: 06 nummer partner
       
Geeft zich op voor de danscursus
       
Betaling geschiedt  
       
Korting*
*indien het een extra cursus betreft in zelfde periode ( m.u.v. spoedcursussen en bootcamps)
   
Hoe heeft u ons gevonden
       
U kunt hieronder een opmerking plaatsen  
 
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
 
Ik maak zo spoedig mogelijk het bedrag € over op gironummer
NL08 INGB 0004 4894 24 t.n.v. Salsamotion, Haarlem.
Zodra dit bedrag binnen is krijg je een bevestiging van de inschrijving